Liên hệ - đặt mua

home vi

SHARED HOSTING

 • Hỗ trợ kĩ thuật: 24×7
 • Dung lượng truyền tải: Không giới hạn
 • Số lượng tài khoản Email: 20 ~ 50

100.000 VND/Tháng(Chưa VAT)

EMAIL HOSTING

 • Hỗ trợ kĩ thuật: 24×7
 • Quản lý email: cPanel
 • Số lượng tài khoản Email: không giới hạn

1.800.000 VND/Tháng(Chưa VAT)

VPS HOSTING(Self-Managed)

 • Hỗ trợ kĩ thuật: 24×7
 • Số domain: không giới hạn
 • Cơ sở dữ liệu MySQL: không giới hạn

1.600.000 VND/Tháng(Chưa VAT)

VPS HOSTING(Un-Managed)

 • Hỗ trợ kĩ thuật: 24×7
 • Dung lượng truyền tải: Không giới hạn
 • Quản lý hosting: Webmin

990.000 VND/Tháng(Chưa VAT)

CLOUD HOSTING

Kumo
 • Hỗ trợ kĩ thuật: 24×7
 • CPU: 1 vCPU ~ 4 vCPU
 • Dung lượng lưu trữ: 40 GB

720.000 VND/Tháng(Chưa VAT)

DEDICATE HOSTING

 • Hỗ trợ kĩ thuật: 24×7
 • RAM: 8GB ~ 16GB
 • Lưu trữ: SSD 240GB x2

5.900.000 VND/Tháng(Chưa VAT)

TÊN MIỀN(DOMAIN)

 • Đăng ký tên miền mới
 • Gia hạn tên miền
 • Chuyển tên miền từ đơn vị khác về

480.000 VND/Năm(Chưa VAT)

CHỨNG CHỈ SỐ SSL

 • Độ dài khóa: 2048 bits
 • Độ dài khóa: 1
 • Độ mạnh mã hóa SSL: 256 bits

1.400.000 VND/Năm(Chưa VAT)

CLOUD STORAGE

 • Số lượng user: 2 ~ 1000
 • Dung lượng lưu trữ: 200GB ~ 4TB
 • Mã hóa SSL: Có

100.000 VND/Tháng(Chưa VAT)

CLOUD BACKUP

 • Sao lưu nhanh
 • Có thê mở rộng
 • Sao lưu đầy đủ cho cả hệ thống

400.000 VND/Tháng(Chưa VAT)

1U HOUSING

 • Hỗ trợ kĩ thuật: 24×7
 • Không gian server: Rack mount 1U
 • Băng thông trong nước: 100Mbps(chia sẻ)

4.500.000 VND/Tháng(Chưa VAT)

1/4 HOUSING

 • Hỗ trợ kĩ thuật: 24×7
 • Địa chỉ IP: 5
 • Số lượng máy chủ tối đa:5

28.000.000 VND/Tháng(Chưa VAT)

 • POINT 1

  Máy chủ của chúng tôi được đặt ở
  các Trung Tâm Dữ Liệu tại Việt Nam
  Không bị ảnh hưởng bởi cáp ngầm.

 • POINT 2

  Toàn bộ hệ thống do người Nhật
  quản lý và vận hành.

 • POINT 3

  Chúng tôi cung cấp dịch vụ
  và hỗ trợ toàn quốc

 • POINT 4

  Chúng tôi xuất hóa đơn GTGT nếu
  thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng

TOP