Liên hệ - đặt mua

Tên miền

Chúng tôi cung cấp dịch vụ: đăng ký tên miền mới, duy trì và chuyển tên miền có sẵn từ đơn vị khác về.

Tên miền Đăng ký và duy trì / năm Duy trì / năm Chuyển tên miền và duy trì / năm
.vn 1.250.000 VND / 1năm 750.000 VND / 1năm 750.000 VND / 1năm
.com.vn 1.100.000 VND / 1năm 600.000 VND / 1năm 600.000 VND / 1năm
.com 480.000 VND / 1năm 480.000 VND / 1năm 480.000 VND / 1năm
.net 480.000 VND / 1năm 480.000 VND / 1năm 480.000 VND / 1năm
.org 480.000 VND / 1năm 480.000 VND / 1năm 480.000 VND / 1năm

Chú ý:
①Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
②Tên miền chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-), không được vượt quá 63 ký tự

Thủ tục đăng ký tên miền

1. Khách hàng cung cấp cho Chiroro các thông tin cần thiết để đăng ký tên miền như:
   Cá nhân
   ■ Họ và tên
   ■ Sao y CCCD hoặc hộ chiếu (người nước ngoài)
   ■ Địa chỉ, số điện thoại và email liên hệ ở Việt Nam.
   Doanh nghiệp
   ■ Sao y giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC)
   ■ Sao y CCCD hoặc hộ chiếu (người nước ngoài) của người đại diện pháp luật
   ■ Địa chỉ, email, số điện thoại liên hệ ở Việt Nam của người đại diện pháp luật

2.Chiroro tiến hành khai báo tên miền lên VNNIC (Trung tâm Internet Việt Nam – Bộ thông tin và truyền thông).

3. Chiroro gửi “Bản Khai Đăng Ký Tên Miền” qua Email cho quý khách hàng

4. Quý khách hàng vui lòng in “Bản Khai Đăng Ký Tên Miền” ra 02 bản, ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu và giáp lai các trang (nếu có).

5. Sau đó, gửi bản scan “Bản Khai Tên Miền” qua Email cho Chiroro tiến hành cập nhật trên hệ thống trước và gửi bản gốc (02 bản) đến Chiroro trong vòng 4 ngày sau đó.

Thủ tục chuyển đổi nhà đăng ký tên miền

1. Quý khách đề nghị Nhà đăng ký tên miền hiện tại “un-lock” tên miền và cung cấp “AuthCode/EPP”.

2. Thủ tục sau này giống như “Thủ tục đăng ký tên miền (1. – 5.)” ở trên.
TOP