Liên hệ - đặt mua

Lưu trữ đám mây

Lưu, chia sẻ, gửi và nhận tất cả các tài liệu an toàn.

クラウドストレージの仕組み

checkBạn không muốn phải lắp máy chủ trong công ty?

checkBạn muốn tập hợp các tài liệu của công ty lại và lưu trữ cùng một nơi?

checkBạn muốn chia sẻ tài liệu với đối tác kinh doanh?

checkBạn muốn cùng nhau chia sẻ một cách an toàn tài liệu giữa các trụ sở?

checkBạn muốn gửi và nhận các tệp có dung lượng lớn không thể đính kèm vào thư?

checkBạn muốn xem được các tài liệu ngay trên điện thoại?

Chức năng

TÊN GÓI DỊCH VỤ Lite Lite Plus Standard Enterprise
TỔNG HỢP
Khu vực máy chủ Việt Nam
Số lượng user 2~50 2~50 ~100 ~10000
Dung lượng lưu trữ ~200GB ~200GB ~4TB ~4TB
CHỨC NĂNG CỦA NGƯỜI DÙNG
Lưu trữ 可 / Có 可 / Có 可 / Có 可 / Có
Chỉnh sửa tập tin trực tiếp vào lưu trữ 不可 / Không don don don
Tạm thời truyền tệp cho bên ngoài 可 / Có 可 / Có 可 / Có 可 / Có
Tạm thời nhận tệp từ bên ngoài 可 / Có 可 / Có 可 / Có 可 / Có
Thông báo qua mail khi tải lên – tải xuống 不可 / Không 可 / Có 可 / Có 可 / Có
Thay đổi mật khẩu 可 / Có 可 / Có 可 / Có 可 / Có
Mã hóa SSL 可 / Có 可 / Có 可 / Có 可 / Có
CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ VIÊN
Thêm – Sửa đổi – Xóa người dùng 不可 / Không 可 / Có 可 / Có 可 / Có
Sửa đổi tên người dùng 不可 / Không 可 / Có 可 / Có 可 / Có
Thêm – Sửa đổi – Xóa nhóm 不可 / Không 可 / Có 可 / Có 可 / Có
Thêm – Sửa đổi – Xóa người quản lý nhóm 不可 / Không 不可 / Không 不可 / Không 可 / Có
Đặt quyền truy cập thư mục cho mỗi người dùng 不可 / Không 可 / Có 可 / Có 可 / Có
Đặt giới hạn truy cập trên mỗi người dùng 不可 / Không 可 / Có 可 / Có 可 / Có
Tham chiếu nhật ký 不可 / Không 不可 / Không 可 / Có 可 / Có
Đặt giới hạn dung lượng thư mục 不可 / Không 不可 / Không 可 / Có 可 / Có
Kiểm soát phiên bản tệp 不可 / Không 不可 / Không 可 / Có 可 / Có


Gói và phí dịch vụ

Lite Số lượng tài khoản cơ bản Dung lượng lưu trữ cơ bản Sao lưu thủ công Phí khởi tạo dịch vụ Cước hàng tháng
2 10GB Bổ sung 100.000 VNĐ 100.000 VNĐ

 Các dịch vụ bổ sung

Phí khởi tạo dịch vụ Cước hàng tháng
Thêm số lượng tài khoản Thêm 1 tài khoản (Lên tới 50) 0 VNĐ 30.000 VNĐ
Thêm 5 tài khoản (Lên tới 50) 0 VNĐ 140.000 VNĐ
Thêm dung lượng lưu trữ Thêm 10GB (Lên tới 200GB) 0 VNĐ 100.000 VNĐ
Thêm 50GB (Lên tới 200GB) 0 VNĐ 460.000 VNĐ
Thêm 100GB (Lên tới 200GB) 0 VNĐ 900.000 VNĐ
Thêm sao lưu Sao lưu (Dung lượng lưu trữ 100GB) 0 VNĐ 400.000 VNĐ
Mỗi 1 GB (Dung lượng lưu trữ trên 100GB) 0 VNĐ 4.000 VNĐ
Lite Plus Số lượng tài khoản cơ bản Dung lượng lưu trữ cơ bản Sao lưu thủ công Phí khởi tạo dịch vụ Cước hàng tháng
2 10GB Bổ sung 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ

 Các dịch vụ bổ sung

Phí khởi tạo dịch vụ Cước hàng tháng
Thêm số lượng tài khoản Thêm 1 tài khoản (Lên tới 50) 0 VNĐ 30.000 VNĐ
Thêm 5 tài khoản (Lên tới 50) 0 VNĐ 140.000 VNĐ
Thêm dung lượng lưu trữ Thêm 10GB (Lên tới 200GB) 0 VNĐ 100.000 VNĐ
Thêm 50GB (Lên tới 200GB) 0 VNĐ 460.000 VNĐ
Thêm 100GB (Lên tới 200GB) 0 VNĐ 900.000 VNĐ
Thêm sao lưu Sao lưu (Dung lượng lưu trữ 100GB) 0 VNĐ 400.000 VNĐ
Mỗi 1 GB (Dung lượng lưu trữ trên 100GB) 0 VNĐ 4.000 VNĐ
Thêm đĩa lưu trữ chức năng 5 tài khoản 3.000.000 VNĐ 500.000 VNĐ
Standard Số lượng tài khoản cơ bản Dung lượng lưu trữ cơ bản Sao lưu thủ công Phí khởi tạo dịch vụ Cước hàng tháng
100 100GB Bổ sung 5.000.000 VNĐ 2.100.000 VNĐ
250GB 5.000.000 VNĐ 2.800.000 VNĐ
500GB 5.000.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ
1 TB 5.000.000 VNĐ 4.000.000 VNĐ
2 TB 5.000.000 VNĐ 7.000.000 VNĐ
4 TB 5.000.000 VNĐ 13.000.000 VNĐ

 Các dịch vụ bổ sung

Phí khởi tạo dịch vụ Cước hàng tháng
Thêm sao lưu Sao lưu dung lượng lưu trữ 100GB 0 VNĐ 400.000 VNĐ
Sao lưu dung lượng lưu trữ 250GB 0 VNĐ 1.000.000 VNĐ
Sao lưu dung lượng lưu trữ 500GB 0 VNĐ 2.000.000 VNĐ
Sao lưu dung lượng lưu trữ 1TB 0 VNĐ 4.000.000 VNĐ
Sao lưu dung lượng lưu trữ 2TB 0 VNĐ 8.000.000 VNĐ
Sao lưu dung lượng lưu trữ 4TB 0 VNĐ 16.000.000 VNĐ
Thêm đĩa lưu trữ chức năng 5ユーザー 3.000.000 VNĐ 500.000 VNĐ
Enterprise Số lượng tài khoản cơ bản Dung lượng lưu trữ cơ bản Sao lưu thủ công Phí khởi tạo dịch vụ Cước hàng tháng
10000 100GB Bổ sung 10.000.000 VNĐ 7.100.000 VNĐ
250GB 10.000.000 VNĐ 7.800.000 VNĐ
500GB 10.000.000 VNĐ 8.500.000 VNĐ
1 TB 10.000.000 VNĐ 9.000.000 VNĐ
2 TB 10.000.000 VNĐ 12.000.000 VNĐ
4 TB 10.000.000 VNĐ 18.000.000 VNĐ

 Các dịch vụ bổ sung

Phí khởi tạo dịch vụ Cước hàng tháng
Thêm sao lưu Sao lưu dung lượng lưu trữ 100GB 0 VNĐ 400.000 VNĐ
Sao lưu dung lượng lưu trữ 250GB 0 VNĐ 1000.000 VNĐ
Sao lưu dung lượng lưu trữ 500GB 0 VNĐ 2.000.000 VNĐ
Sao lưu dung lượng lưu trữ 1TB 0 VNĐ 4.000.000 VNĐ
Sao lưu dung lượng lưu trữ 2TB 0 VNĐ 8.000.000 VNĐ
Sao lưu dung lượng lưu trữ 4TB 0 VNĐ 16.000.000 VNĐ
Thêm đĩa lưu trữ chức năng 5 tài khoản 3.000.000 VNĐ 500.000 VNĐ

Chú ý:
①Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
②CÔNG TY TNHH CHIRORO-NET VIỆT KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC DỮ LIỆU BỊ MẤT, XÓA HOẶC LỖI CHIA SẺ DỮ LIỆU

TOP