Liên hệ - đặt mua

Chứng chỉ số SSL

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer.
SSL là tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật, truyền thông mã hoá giữa máy chủ (server) và trình duyệt (browser).

可 / Có Có SSL
不可 / Không Không có SSL
Tên SSL Sectigo Positive SSL Sectigo Positive SSL Wildcard Alpha SSL Alpha SSL PLus
Phương thức chứng thực DV DV DV DV
Số tên miền được bảo mật 1 1 1 1
Tên miền phụ được bảo mật 不可 / Không 可 / Có 不可 / Không 不可 / Không
Hiển thị thanh địa chỉ ブロック / key ブロック / key ブロック / key ブロック / key
Con dấu bảo mật 可 / Có 可 / Có 不可 / Không 可 / Có
Độ dài khóa 2048 bits 2048 bits 2048 bits 2048 bits
Độ mạnh mã hóa SSL 256 bits 256 bits 256 bits 256 bits
GIÁ
 Đăng ký 01 năm (bao gồm phí cài đặt) 1.400.000 VND 6.800.000 VND 2.300.000 VND 2.700.000 VND

Cho thuê máy chủ DNS

Phí khởi tạo dịch vụ Cước hàng tháng Thanh toán 03 tháng Thanh toán 06 tháng Thanh toán 12 tháng
1 Domain (2 Name Servers) 200.000 VND 50.000 VND 150.000 VND 270.000 VND 480.000 VND
TOP