Liên hệ - đặt mua

Dịch vụ cho thuê máy chủ

Dịch vụ máy chủ cá nhân là dịch vụ một máy chủ được sử dụng riêng cho một khách hàng. Phù hợp với các hệ thống có quy mô lớn và các trang web có lượng truy cập nhiều.

Dịch vụ cơ bản

TÊN GÓI DỊCH VỤ SORA-E1 SORA-E5 SORA-S1 SORA-S5
THÔNG SỐ CHI TIẾT CÁC GÓI
 Khu vực máy chủ Việt Nam
 Hệ điều hành AlmaLinux 8 / CentOS 7 / Windows Server
 CPU Xeon E-2236
3.4GHz (6C/12T)
Xeon E-2236
3.4GHz (6C/12T)
Xeon Silver 4210Rx2
2.4GHz (10C/20T)
Xeon Silver 4210Rx2
2.4GHz (10C/20T)
RAM 8GB 8GB 16GB 16GB
Lưu trữ SSD 240GB x2 SSD 240GB x4 SSD 240GB x2 SSD 240GB x4
Cấu hình RAID-1 RAID-5 RAID-1 RAID-5
 Băng thông Trong nước 200Mbps (Chia sẻ), Quốc tế 10Mbps (Chia sẻ)
 Dung lượng truyền tải Không giới hạn
 Địa chỉ IP 1
Hỗ trợ kỹ thuật 24 X 7
GIÁ
 Phí khởi tạo dịch vụ 58.800.000 VND 68.800.000 VND 88.000.000 VND 98.000.000 VND
 Cước hàng tháng 5.900.000 VND 6.900.000 VND 7.900.000 VND 8.900.000 VND
 Thời hạn hợp đồng tối thiểu 06 tháng 06 tháng 06 tháng 06 tháng
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
 Thanh toán 03 tháng 17.700.000 VND 20.700.000 VND 23.700.000 VND 26.700.000 VND
 Thanh toán 06 thánggiảm 10% 31.860.000 VND 37.260.000 VND 42.660.000 VND 48.060.000 VND
 Thanh toán 12 thánggiảm 20% 56.640.000 VND 66.240.000 VND 75.840.000 VND 85.440.000 VND

Chú ý:
①Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.

Các dịch vụ bổ sung

 Thêm RAM

  Gói thích hợp Phí khởi tạo dịch vụ Cước hàng tháng Thanh toán 03 tháng Thanh toán 06 tháng Thanh toán 12 tháng
SORA-E1 SORA-E5 SORA-S1 SORA-S5
Nâng cấp 8GB -> 16GB 可 / Có 可 / Có 不可 / Không 不可 / Không 3.990.000 VND 0 VND 0 VND 0 VND 0 VND
Nâng cấp 8GB -> 32GB 可 / Có 可 / Có 不可 / Không 不可 / Không 5.990.000 VND 0 VND 0 VND 0 VND 0 VND
Nâng cấp 8GB -> 48GB 可 / Có 可 / Có 不可 / Không 不可 / Không 10.990.000 VND 0 VND 0 VND 0 VND 0 VND
Nâng cấp 8GB -> 64GB 可 / Có 可 / Có 不可 / Không 不可 / Không 14.990.000 VND 0 VND 0 VND 0 VND 0 VND
Nâng cấp 16GB -> 32GB 不可 / Không 不可 / Không 可 / Có 可 / Có 4.990.000 VND 0 VND 0 VND 0 VND 0 VND
Nâng cấp 16GB -> 64GB 不可 / Không 不可 / Không 可 / Có 可 / Có 10.990.000 VND 0 VND 0 VND 0 VND 0 VND
Nâng cấp 16GB -> 128GB 不可 / Không 不可 / Không 可 / Có 可 / Có 16.990.000 VND 0 VND 0 VND 0 VND 0 VND
Nâng cấp 16GB -> 256GB 不可 / Không 不可 / Không 可 / Có 可 / Có 35.990.000 VND 0 VND 0 VND 0 VND 0 VND

Chú ý:
①Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.

 Nâng cấp HDD/SSD

  Gói thích hợp Phí khởi tạo dịch vụ Cước hàng tháng Thanh toán 03 tháng Thanh toán 06 tháng Thanh toán 12 tháng
SORA-E1 SORA-E5 SORA-S1 SORA-S5
Nâng cấp SSD 480GB x2 可 / Có 不可 / Không 可 / Có 不可 / Không 3.880.000 VND 100.000 VND 300.000 VND 540.000 VND 960.000 VND
Nâng cấp SSD 960GB x2 可 / Có 不可 / Không 可 / Có 不可 / Không 7.480.000 VND 400.000 VND 1.200.000 VND 2.160.000 VND 3.840.000 VND
Nâng cấp SSD 1.92TB x2 可 / Có 不可 / Không 可 / Có 不可 / Không 19.800.000 VND 600.000 VND 1.800.000 VND 3.240.000 VND 5.760.000 VND
Nâng cấp HDD SATA-2TB x2 可 / Có 不可 / Không 可 / Có 不可 / Không 0 VND 0 VND 0 VND 0 VND 0 VND
Nâng cấp HDD SATA-4TB x2 可 / Có 不可 / Không 可 / Có 不可 / Không 7.880.000 VND 50.000 VND 150.000 VND 270.000 VND 480.000 VND
Nâng cấp HDD SATA-6TB x2 可 / Có 不可 / Không 可 / Có 不可 / Không 10.480.000 VND 100.000 VND 300.000 VND 540.000 VND 960.000 VND
Nâng cấp HDD SATA-8TB x2 可 / Có 不可 / Không 可 / Có 不可 / Không 13.880.000 VND 200.000 VND 600.000 VND 1.080.000 VND 1.920.000 VND
Nâng cấp HDD SATA-12TB x2 可 / Có 不可 / Không 可 / Có 不可 / Không 22.980.000 VND 300.000 VND 900.000 VND 1.620.000 VND 2.880.000 VND
Nâng cấp SSD 480GB x4 不可 / Không 可 / Có 不可 / Không 可 / Có 6.880.000 VND 200.000 VND 600.000 VND 1.080.000 VND 1.920.000 VND
Nâng cấp SSD 960GB x4 不可 / Không 可 / Có 不可 / Không 可 / Có 13.990.000 VND 800.000 VND 2.400.000 VND 4.320.000 VND 7.680.000 VND
Nâng cấp SSD 1.92TB x4 不可 / Không 可 / Có 不可 / Không 可 / Có 37.990.000 VND 1.600.000 VND 4.800.000 VND 8.640.000 VND 15.360.000 VND
Nâng cấp HDD SATA-2TB x4 不可 / Không 可 / Có 不可 / Không 可 / Có 0 VND 0 VND 0 VND 0 VND 0 VND
Nâng cấp HDD SATA-4TB x4 不可 / Không 可 / Có 不可 / Không 可 / Có 14.990.000 VND 100.000 VND 300.000 VND 540.000 VND 960.000 VND
Nâng cấp HDD SATA-6TB x4 不可 / Không 可 / Có 不可 / Không 可 / Có 19.990.000 VND 200.000 VND 600.000 VND 1.080.000 VND 1.920.000 VND
Nâng cấp HDD SATA-8TB x4 不可 / Không 可 / Có 不可 / Không 可 / Có 26.990.000 VND 400.000 VND 1.200.000 VND 1.160.000 VND 3.840.000 VND
Nâng cấp HDD SATA-12TB x4 不可 / Không 可 / Có 不可 / Không 可 / Có 43.990.000 VND 600.000 VND 1.800.000 VND 3.240.000 VND 5.760.000 VND

Chú ý:
①Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.

 Thêm địa chỉ IP

  Gói thích hợp Phí khởi tạo dịch vụ Cước hàng tháng Thanh toán 03 tháng Thanh toán 06 tháng Thanh toán 12 tháng
SORA-E1 SORA-E5 SORA-S1 SORA-S5
Thêm địa chỉ IP (+1) 可 / Có 可 / Có 可 / Có 可 / Có 200.000 VND 200.000 VND 600.000 VND 1.200.000 VND 2.400.000 VND

Chú ý:
①Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.

 Quản lý máy chủ

  Gói thích hợp Phí khởi tạo dịch vụ Cước hàng tháng Thanh toán 03 tháng Thanh toán 06 tháng Thanh toán 12 tháng
SORA-E1 SORA-E5 SORA-S1 SORA-S5
Giám sát máy chủ 可 / Có 可 / Có 可 / Có 可 / Có 600.000 VND 600.000 VND 1.800.000 VND 3.240.000 VND 5.760.000 VND

Chú ý:
①Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.

 Thêm Firewall

  Gói thích hợp Phí khởi tạo dịch vụ Cước hàng tháng Thanh toán 03 tháng Thanh toán 06 tháng Thanh toán 12 tháng
SORA-E1 SORA-E5 SORA-S1 SORA-S5
Thêm Fortigate-100F 可 / Có 可 / Có 可 / Có 可 / Có 159.990.000 VND 14.990.000 VND 44.970.000 VND 89.940.000 VND 179.880.000 VND

Chú ý:
①Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.

 Thêm sao lưu tự động

  Gói thích hợp Phí khởi tạo dịch vụ Cước hàng tháng Thanh toán 03 tháng Thanh toán 06 tháng Thanh toán 12 tháng
SORA-E1 SORA-E5 SORA-S1 SORA-S5
Sao lưu (Dung lượng lưu trữ 100GB) 可 / Có 可 / Có 可 / Có 可 / Có 0 VND 400.000 VND 1.200.000 VND 2.160.000 VND 3.840.000 VND
Sao lưu vượt mức (Mỗi 1GB) 可 / Có 可 / Có 可 / Có 可 / Có 0 VND 4000 VND 12.000 VND 21.600 VND 38.400 VND

Chú ý:
①Các mức giá trên chưa gồm 10% VAT

 Thêm cPanel

  Gói thích hợp Phí khởi tạo dịch vụ Cước hàng tháng Thanh toán 03 tháng Thanh toán 06 tháng Thanh toán 12 tháng
SORA-E1 SORA-E5 SORA-S1 SORA-S5
Thêm cPanel Premier 可 / Có 可 / Có 可 / Có 可 / Có 990.000 VND 1.800.000 VND 5.400.000 VND 10.800.000 VND 21.600.000 VND

Chú ý:
①Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.

 Thêm Plesk Control Panel

  Gói thích hợp Phí khởi tạo dịch vụ Cước hàng tháng Thanh toán 03 tháng Thanh toán 06 tháng Thanh toán 12 tháng
SORA-E1 SORA-E5 SORA-S1 SORA-S5
Plesk 18 Web Admin (10 domains)
可 / Có WordPress Toolkit SE
不可 / Không Developer Pack
不可 / Không Account Management
不可 / Không Reseller Management
可 / Có 可 / Có 可 / Có 可 / Có 990.000 VND 560.000 VND 1.680.000 VND 3.360.000 VND 6.720.000 VND
Plesk 18 Web Admin (30 domains)
可 / Có WordPress Toolkit
可 / Có Developer Pack
可 / Có Account Management
不可 / Không Reseller Management
可 / Có 可 / Có 可 / Có 可 / Có 990.000 VND 1.000.000 VND 3.000.000 VND 6.000.000 VND 12.000.000 VND
Plesk 18 Web Host (Unlimited domains)
可 / Có WordPress Toolkit
可 / Có Developer Pack
可 / Có Account Management
可 / Có Reseller Management
可 / Có 可 / Có 可 / Có 可 / Có 990.000 VND 1.700.000 VND 5.100.000 VND 10.2000.000 VND 20.400.000 VND
Thêm 01 ngôn ngữ 可 / Có 可 / Có 可 / Có 可 / Có 400.000 VND 240.000 VND 720.000 VND 1.440.000 VND 2.880.000 VND

Chú ý:
①Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT

 Windows & SQL Server

  Gói thích hợp Phí khởi tạo dịch vụ Cước hàng tháng Thanh toán 03 tháng Thanh toán 06 tháng Thanh toán 12 tháng
SORA-E1 SORA-E5 SORA-S1 SORA-S5
Windows Server 2019 Standard 可 / Có 可 / Có 不可 / Không 不可 / Không 990.000 VND 640.000 VND 1.920.000 VND 3.840.000 VND 7.680.000 VND
Windows Server 2019 Standard 不可 / Không 不可 / Không 可 / Có 可 / Có 990.000 VND 1.600.000 VND 4.800.000 VND 9.600.000 VND 19.200.000 VND
SQL Server 2019 Web 可 / Có 可 / Có 不可 / Không 不可 / Không 990.000 VND 960.000 VND 2.880.000 VND 5.760.000 VND 11.520.000 VND
SQL Server 2019 Web 不可 / Không 不可 / Không 可 / Có 可 / Có 990.000 VND 3.200.000 VND 9.600.000 VND 19.200.000 VND 38.400.000 VND
SQL Server 2019 Standard 可 / Có 可 / Có 不可 / Không 不可 / Không 990.000 VND 20.000.000 VND 60.000.000 VND 120.000.000 VND 240.000.000 VND
SQL Server 2019 Standard 不可 / Không 不可 / Không 可 / Có 可 / Có 990.000 VND 50.000.000 VND 150.000.000 VND 300.000.000 VND 600.000.000 VND
Remote Desktop License (CAL) 可 / Có 可 / Có 不可 / Không 不可 / Không 0 VND 160.000 VND 480.000 VND 960.000 VND 1.920.000 VND
Remote Desktop License (CAL) 不可 / Không 不可 / Không 可 / Có 可 / Có 0 VND 160.000 VND 480.000 VND 960.000 VND 1.920.000 VND

Chú ý:
①Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT

TOP